top of page

Groepspraktijk

We werken samen om mensen te begeleiden in hun zoektocht naar zichzelf, naar zich beter voelen of omgaan met moeilijke situaties in het leven. Hierbij vinden we het belangrijk dat je met al je onzekerheden bij ons terecht kunt. Ook moeilijke periodes horen erbij. En we maken er graag ruimte voor. We hebben ruimte voor jou. Tijd om samen te zijn en te luisteren naar wat er in jou beweegt.

 

We werken met een gezamenlijke focus waarin we ook in de psychotherapeutische begeleiding belang hechten aan het lichamelijke aspect van mens-zijn. Dit betekent dat we lichamelijke signalen en gewaarwordingen au sérieux nemen in het begeleidingswerk dat we doen. Sterker nog: gestalttherapie gaat ervan uit dat jij je lichaam bent. De dingen die je lichamelijk voelt, geven informatie over hoe je je voelt, over hoe je verder kunt. maar we zijn verleerd om de signalen te begrijpen. In begeleiding laten we de betekenis weer vorm krijgen.

Gesprekstherapie

Lichaamsgerichte therapie
bottom of page